Ανοσολογικά τεστ της U-CyTech

Inmunoensayosimmunoassays
Η U-CyTech biosciences είναι μια αναγνωρισμένη Ολλανδική εταιρία που ασχολείται με τη θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της βιολογίας των κυτοκινών (ή κυτταροκινών). Η U-CyTech κατασκευάζει και πουλάει μια ευρεία σειρά καινοτόμων ELISA, ELISPOT και Fluorospot συστημάτων για κυτοκίνες για τον άνθρωπο, τον πίθηκο και για χρήση σε τρωκτικά. Τα αντιδραστήρια για αυτά τα συστήματα είναι διαθέσιμα σε δύο μορφές: ολοκληρωμένα πακέτα (kits) και ταιριασμένα ζεύγη αντισωμάτων (antibody pairs). Τα ELISA και ELISPOT πακέτα απαιτούν αντιδραστήρια υψηλής ποιότητας, γεγονός το οποίο παρακίνησε την U-CyTech να αναπτύξει ΄΄εσωτερικά (in-house)΄΄ μια ευρεία γκάμα πολύ συγκεκριμένων μονόκλωνων και πολύκλωνων αντισωμάτων απευθυνόμενων σε μια ευρεία σειρά κυτοκινών από διαφορετικά είδη.
 
Η επικυρωμένη συμβατότητα αυτών των αντισωμάτων με συγκεκριμένα, υψηλής ποιότητας βοηθητικά αντιδραστήρια εγγυάται τη χρήση χωρίς επιπλοκές και με άριστα αποτελέσματα. Επιπλέον, το Fluorospot τεστ (assay) έχει σχεδιασθεί να αναγνωρίζει ατομικά κύτταρα που απελευθερώνουν δύο διαφορετικές κυτοκίνες. Τα κύτταρα που εκκρίνουν διπλές κυτοκίνες απεικονίζονται με τη χρήση δύο φθορίζουσα - αντί του ενζύμου - σημασμένα αντισώματα ανίχνευσης.
 
Για τη δική σας διευκόλυνση, η U-CyTech παρέχει αυτές τις πληροφορίες στα Ελληνικά. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας, ότι η επίσημη γλώσσα στην εταιρεία μας είναι τα Αγγλικά. Επιπλέον, συνιστούμε να κάνετε μια ανασκόπηση της λίστας μας με τους διανομείς μας σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

ELISA τεστ

Η U-CyTech έχει αναπτύξει ποικίλα ELISA πακέτα για τον εντοπισμό των κυτοκινών στο υπερκείμενο της κυτταρικής καλλιέργειας, στο πλάσμα ή στον ορό. Ο τύπος ΄΄σάντουιτς΄΄ ELISA της U-CyTech είναι ένα απλό και ευαίσθητό τεστ για τον προσδιορισμό των επιπέδων των κυττοκινών στα βιολογικά υγρά. Το τεστ διεξάγεται σε ένα ειδικό τρυβλίο μικροτιτλοδότησης  (microtiter 96-wells plate) επικαλυμμένο με αντίσωμα, όπου οι διαδοχικές αραιώσεις με τις άγνωστες συγκεντρώσεις των κυτοκινών μεταφέρονται στις κοιλότητες (wells). Η δεσμευμένη κυτοκίνη επιτρέπεται στη συνέχεια να συνδεθεί με ένα βιοτινυλιωμένο αντίσωμα ανίχνευσης και ένα ένζυμο-στρεπταβιδίνη σημασμένο πολυμερές. Ακολούθως, ένα χρωμογόνο υπόστρωμα εισάγεται στο τρυβλίο μικροτιτλοδότησης παράγοντας ένα έγχρωμο προϊόν το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί φασματοφωτομετρικά.
 
Η U-CyTech προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ELISA πακέτα για τον εντοπισμό ανθρώπινων και πιθήκων κυτοκίνων, χημοκίνων ή γρανζύμων στο υπερκείμενο της κυτταρικής καλλιέργειας, στο πλάσμα ή στον ορό: π.χ GM-CSF, Granzyme B, IFN-γ, μέλη της οικογένειας της ιντερλευκίνης (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, κ.λπ.), Περφορίνης, ΤΝF-α.
 
Τα ELISA πακέτα για πιθήκους έχουν επικυρωθεί για ποικίλα είδη πιθήκων του Παλαιού Κόσμου συμπεριλαμβάνοντας τους μακάκους ρέζους, τους μακάκους Mπάρμπαρι, τους μακάκους με ουρά λιονταριου, τους μακάκους με ουρά γουρουνιού, τους Sulawesi-λοφιοφόρους μακάκους, τους Γιαπωνέζικους μακάκους, τους cynomolgus πιθήκους και τους μπαμπουίνους. H U-CyTech έχει επίσης αναπτύξει ELISA πακέτα για τον εντοπισμό των κυτοκινών από πιθήκους Mαρμοζέτα (είδη πιθήκων του Νέου Κόσμου), συμπεριλαμβάνοντας IFN-γ, TNF-α και IL-17A.
 
Επιπλέον, η U-CyTech προσφέρει ποικίλα ELISA πακέτα για τον εντοπισμό των κυτοκινών στους αρουραίους (IFN-γ, IL-4, TNF-α) και στα ποντίκια (IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, TNF-α) στο υπερκείμενο της καλλιέργειας των κυττάρων, στο πλάσμα ή στον ορό.

κυτταρικό ELISPOT τεστ

Το ELISPOT τεστ για κυτοκίνες έχει σχεδιασθεί για να απαριθμήσει τις κυτοκίνες που εκκρίνουν τα κύτταρα σε εναιωρήματα μεμονωμένων κυττάρων του λεμφοειδούς ιστού, στον CNS ιστό, στο μυελό των οστών ή στα παρασκευάσματα των μονοπυρηνικών κυττάρων του περιφερικού αίματος. Το τεστ έχει το πλεονέκτημα να εντοπίζει μόνο ενεργοποιημένα T κύτταρα μνήμης και η απελευθερωμένη κυτοκίνη μπορεί να εντοπιστεί σε μεμονομένο κυτταρικό επίπεδο, επιτρέποντας τον άμεσο προσδιορισμό των T κυτταρικών συχνοτήτων. Η υψηλή ευαισθησία και η εύκολη εφαρμογή, επιτρέποντας την απαρίθμηση των πεπτιδίων-αντιδραστικών Τ κυττάρων χωρίς προηγούμενη επέκταση σε δοκιμαστικό σωλήνα (in vitro), καθιστούν το ELISPOT τεστ κατεξοχήν αρκετά αρμόδιο για την παρακολούθηση των T κυτταρικών αποκρίσεων.
 
Τα κύτταρα επωάζονται στις κοιλότητες του τρυβλίου μικροτιτλοδότησης ELISPOT προεπικαλυμμένο με υψηλής συγγένειας αντίσωμα, το οποίο αιχμαλωτίζει την εκκρινόμενη κυτοκίνη, χημοκίνη ή γρανζύμη. Ακολούθως, τα κύτταρα λύονται και τα υπολείμματα καθαρίζονται. Στη συνέχεια τα βιοτινυλιωμένα αντι-κυτοκίνης αντισώματα ανίχνευσης προστίθονται, τα οποία δεσμεύονται στο συλληφθέν προϊόν. Η προσθήκη του ενζύμου-σημασμένο με στρεπταβιδίνης και ένα υπόστρωμα, καταλήγουν σε μια έγχρωμη ζώνη (΄΄στίγμα΄΄). Τα έγχρωμα στίγματα αποκαλύπτουν την τοποθεσία της έκκρισης των κυτοκίνων, αναπαριστώντας μεμονωμένα T κύτταρα που τις εκκρίνουν και αναγνωρίζονται και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο ΕLISPOT αναγνώστη.
 
Τα ELISPOT πακέτα που προσφέρονται από την U-CyTech είναι πακέτα για τον εντοπισμό των κυττάρων που παράγουν ανθρώπινες και πιθήκων κυτοκίνες, χημοκίνες ή γρανζύμες, συμπεριλαμβάνοντας πακέτα για GM-CSF, Granzyme B, IFN-γ, τα μέλη της οικογένειας της ιντερλευκίνης (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-17A, IL-21, κ.α.) και TNF-α.
 
Τα αντισώματα στα πακέτα για πιθήκους έχουν επικυρωθεί για την ανίχνευση των κυττάρων που παράγουν κυτοκίνες, σε διάφορους πιθήκους του Παλαιού Κόσμου συμπεριλαμβάνοντας τους μακάκους ρέζους, τους μακάκους Mπάρμπαρι, τους μακάκους με ουρά λιονταριού, τους μακάκους με ουρά γουρουνιού, τους Sulawesi μακάκους ,τους Γιαπωνέζικους μακάκους, τους cynomolgos πιθήκους και τους μπαμπουίνους. H U-CyTech έχει επίσης αναπτύξει ELISPOT πακέτα για τον εντοπισμό των κυτοκινών από πιθήκους Mαρμοζέτα (είδη πιθήκων του Νέου Κόσμου), συμπεριλαμβάνοντας IFN-γ, IL-12/23p40, IL-13, TNF-α και IL-17A.
 
Επιπλέον, η U-CyTech προσφέρει ποικίλα ELISPOT πακέτα για τις κυτοκίνες αρουραίων (IFN-γ, IL-4) και ποντικών (IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF-α).

κυτταρικό ELISPOT τεστ

Tο B κυτταρικό ELISPOT τεστ έχει σχεδιασθεί για να αναγνωρίζει και να απαριθμεί τα Β κύτταρα που εκκρίνουν μεμονωμένα αντισώματα σε μεμονωμένα κυτταρικά εναιωρήματα από ανθρώπινων και πιθήκων μονοπυρηνικών κυττάρων του περιφερικού αίματος. Η τεχνική βασίζεται στο ίδιο στερέας φάσης ανοσο-ενζυματικό κανόνα όπως το T κυτταρικό ELISPOT. Το πρώτο βήμα στο τεστ είναι η διεύρυνση των Β κυττάρων μνήμης με πολυκλονική ή αντιγονική διέγερση. Τα ανεπτυγμένα Β κύτταρα απαριθμούνται ως ακολούθως στο ELISPOT τρυβλίο μικροτιτλοδότησης, το οποίο είναι επιστρωμένο με αντι-ανοσοσφαιρίνες ή αντιγονική διέγερση. Στη συνέχεια, τα κύτταρα που σχηματίζουν κηλίδες εντοπίζονται από επισημασμένα αντισώματα τα οποία απευθύνονται σε μια κατηγορία ανοσοσφαιρίνης ανάλογα με την επιλογή.
 
Κάθε διαγνωστικό πακέτο περιέχει ένα αντιδραστήριο για τη διέγερση των Β κυττάρων μνήμης, επιστρωμένα αντισώματα για τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των κυττάρων που εκκρίνουν αντισώματα, επισημασμένα αντισώματα για τον εντοπισμό της κατηγορίας ανοσοσφαιρίνης της επιλογής και παράγοντες χρωματισμού.

Επιπλέον, η U-CyTech προσφέρει ποικίλα (IgG, IgG1, IgG2a, IgG2b) B κυτταρικό ELISPOT πακέτα ποντικών και άλλα B κυτταρικό ELISPOT πακέτα είναι υπό ανάπτυξη.

 

FluoroSpot τεστ

Tο δίχρωμο FluoroSpot τεστ είναι μια τροποποίηση του ELISPOT τεστ και έχει αναπτυχθεί για τον εντοπισμό δύο κυτοκινών που απελευθερώνονται από ένα μονό Τ κύτταρο. Tο τεστ βασίζεται στη χρήση αντισωμάτων που επισημαίνονται με διαφορετικά φθοριοφόρα καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό των Τ κυττάρων που παράγουν δύο προεπιλεγόμενες κυτοκίνες. Tο Fluorospot τεστ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση των υποπληθυσμών των Τ κυττάρων με ευδιάκριτα προφίλ κυτοκινών. Τα πακέτα παρέχονται με PVDF μεμβρανοειδούς πυθμένα τρυβλία μικροτιτλοδότησης, τα οποία είναι ειδικά βελτιστοποιημένα για το Fluorospot τεστ.
 
Η U-CyTech προσφέρει μια ευρεία γκάμα ανθρώπινων και πιθήκων κυτοκίνη Fluorospot πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν πακέτα για συνδυαστικό εντοπισμό της IFN-γ και μιας δευτερευούσης κυτοκίνης (π.χ. IL-2, IL-10). Τα Fluorospot πακέτα για τον εντοπισμό των πολλαπλών κυτοκινών είναι υπό ανάπτυξη.